ФЭНДОМ


Нидерландский язык - язык Нидерландов и Бельгии.

Образец текста нидерландского языка: Править

Het Nederlands is binnen de groep van Indo-Europese talen een West-Germaanse taal die wereldwijd door circa 23 miljoen mensen als moedertaal en/of cultuurtaal wordt gesproken. De meeste van deze sprekers leven in West-Europa. Nederlands wordt in Europa als officiële taal erkend in Nederland en in België, en buiten Europa in Suriname en op de Nederlandse Antillen en Aruba.

De term "Nederlands" wordt in engere zin vaak gebruikt als synoniem van Standaardnederlands, dat wil zeggen de standaardtaal die in de meeste media en in formele kringen gebruikt wordt. In bredere zin wordt met "Nederlands" het grootste deel van de Nederfrankische taalvariëteiten die hoofdzakelijk in Nederland en België gesproken worden bedoeld (zie ook Geografische spreiding).